imobiliare-giurgiu imobiliare-giurgiu
       
  Apartamente 2 camere
  Apartamente 3 camere
  Apartamente 4 camere
  CASE Judetul Giurgiu
  CASE Municipiul Giurgiu
  GARSONIERE
  ÎNCHIRIERI Apartamente
  ÎNCHIRIERI Case
  ÎNCHIRIERI Garsoniere
  ÎNCHIRIERI spatii birouri - spatii comerciale
  ÎNCHIRIERI Hale industriale
  Terenuri Judetul Giurgiu
  Terenuri Municipiul Giurgiu
  Vânzări Diverse

www.tamplariepvc.allfin.ro

GIURGIU-NET.RO

Metal Services Giurgiu

 


 • INFORMARE şi ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal


  Având în vedere noile reglementări cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 679/2016, ce reprezintă baza legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi a protecţiei acestor date pentru statele membre UE şi care se vor aplica începând cu data de 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent şi cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiaţi conform legii. În acest scop, regăsiţi în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoaşteţi pe această temă.1. Ce înseamnă prelucrarea datelor?Conform Regulamentului UE 679/2016 prin prelucrarea de date se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziţie în orice mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.Agenţia va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate şi transparenţă, datele solicitate fiind adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.2. Ce date cu caracter personal prelucrăm?De la caz la caz, Agenţia prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:- date de identificare (nume, prenume, CNP, serie şi număr act de identitate/paşaport, data naşterii, cetăţenia, semnătura, imaginea);- date de contact (adresa, nr. de telefon, adresa e-mail;- date de stare civilă;- date financiare şi tranzacţionale;3. În ce scopuri prelucrăm datele personale?Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri: furnizarea de servicii de intermediere imobiliară (prelucrarea de către Agenţie a datelor personale în scopul efectuării de comunicări comerciale şi transmiterii de oferte în baza contractului de intermediere pentru ofertele şi serviciile oferite; marketing (publicitate imobiliară), transmiterea numelui precum şi a datelor de identificare a proprietăţii (adresa) în baza contractului de intermediere persoanelor interesate; transmiterea către terţi (notariat, ANAF, APA Service, OCPI, DITL, asociaţii proprietari, societăţi de cablu TV internet, primării, societate energie electrică, gaze naturale, instituţii bancare, auditori energetici); îndeplinirea obligaţiilor legale (obligaţii de raportare către instituţii de stat);4. Ce se întâmplă dacă nu doriţi ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de Agenţie?Iniţierea şi derularea relaţiei de afaceri şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal.În cazul în care nu doriţi să ne furnizaţi informaţiile necesare sau vă opuneţi prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea iniţierii respectiv continuării relaţiei de afaceri.5. Se pot transmite datele în afara ţării?NU ESTE CAZUL – Agenţia nu efectuează astfel de activităţi.Acord privind consultarea bazei de date a Direcţiei de evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: NU ESTE CAZUL – Agenţia nu efectuează astfel de activităţi.6. Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecţia datelor personale?Începând cu data de 25 mai 2018 Regulamentul UE 2016/679 a revizuit şi a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.Regăsiţi mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înţelegere a conţinutului juridic al acestora:a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele şi caracteristicile prelucrării acestora în relaţia dumneavoastră cu Agenţia;b) Dreptul la rectificare: dreptul de a obţine din partea Agenţiei rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;c) Dreptul la ştergere: vă puteţi exprima dreptul la ştergerea datelor din evidenţa Agenţiei în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;d) Dreptul la restricţionarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ştergerii datelor atunci când Agenţia nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Agenţiei prevalează asupra celor ale persoanei vizate;e) Dreptul la opoziţie: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere scrisă către Agenţie în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia dumneavoastră particulară.f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Agenţiei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată;g) Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;h) Dreptul de a vă adresa justiţiei.7. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către Agenţie?Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteţi client al Agenţiei precum şi ulterior acestei perioade în conformitate cu dispoziţiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (exemplu arhivarea documentelor).Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră , inclusiv în situaţia în care doriţi să vă retrageţi acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing puteţi să ne contactaţi folosind următoarele metode de comunicare:- prin e-mail: andresimcom@yahoo.com;- în scris la sediul Agenţiei.Am primit un exemplarNume prenume:Data:Semnătura: • Case construite pentru a face bani: acesta este noul mod de a construi verde


  Vă aşteptăm la sediul nostru din şos. Bucureşti, Bl 6/2S parter, zona Pati Bar - Petrom langa Magazinul DOMO şi vis-a-vis de Banca Transilvania şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru derularea tranzacţiilor dorite de dumneavoastră, vânzare, cumpărare, închiriere, în condiţii de maximă rapiditate, siguranţă si profit.

  Cum nu de putine ori vânzarea sau inchirierea unei proprietati implica multe activitati consumatoare de timp si de energie si tinand cont de experienta acumulata de-a lungul timpului in incercarea de a satisface in mod profesionist cerintele clientilor nostri, suntem gata sa va oferim suport in toate etapele pe care le presupune o vanzare.
  Imediat ce oferta Dvs. a fost preluata, va beneficia de una dintre cele mai bune promovări pe piaţa imobiliară:
  1. Prin intermediul site-ului Agenţiei noastre www.imobiliare-giurgiu.ro, fiind singurul site de profil din Judetul Giurgiu, detaliile precum si foto ale proprietatii dumneavoastra devenind accesibile potentialilor cumparatori/chiriaşi 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana.
  2. Panouri publicitare amplasate în zone comerciale importante ale oraşului.
  3. People stopper amplasat stradal, în cadrul căruia proprietatea dumneavoastră va beneficia atât de o descriere detaliată precum şi de fotografii.
  4. De asemenea, pliantele reprezintă o formă importantă de realizare a publicităţii.
  5. Actualizarea permanenta a pretului ofertei dumneavoastra.
  Dupa momentul in care s-a gasit un cumparator pentru oferta Dvs., urmeaza ca noi sa ne ocupam de intocmirea documentatiei necesare in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica si astfel garantam o tranzactie rapida si sigura. Tot ce trebuie sa faceti Dumneavoastra este sa va prezentati la Notariat, sa semnati contractul de vanzare-cumparare si sa va incasati banii.

  Proprietatile sunt considerate preluate spre vanzare sau inchiriere de catre Agentie numai in situatia in care s-a incheiat contract de intermediere pentru vanzare/inchiriere iar proprietatea a fost vizionată şi fotografiată. • SC ANDRESIM COM SRL


Inchiriere garsoniera, zona Casa Carti, etaj 2 Mun. Giurgiu
150 euro


Teren intravilan 255 mp deschidere de 17 ml zona Linia Videle Mun. Giurgiu
11.000 euro


Apartament 2 camere etaj 4, sos. Tineretului in imediata apropriere a mag. PROFI .
16.000 euroANDRESIM COM GIURGIU - Consiliere si intermedieri imobiliare, asistenta in intocmirea actelor necesare vanzarii, servicii de inchiriere proprietati.
  © Copyright 2019 www.imobiliare-giurgiu.ro. Toate drepturile rezervate.